Cyklus diskusních seminářů

roundtable workshops

Cyklus diskusních seminářů u kulatého stolu (max. 25 přizvaných osob) - umožní konfrontovat názory, stanoviska a vize předních osobností k naléhavým výzvám a příležitostem globální síťové ekonomiky. V intenzivní týmové práci účastníci vytvoří rámec pro redefinici podnikatelských strategií pro první dekádu nastupujícího století.

Členové Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství i širší odborná veřejnost se seznámí se závěry diskusních seminářů v řadě forem, jejichž nositeli budou i patroni SSŘIP.

 

Účastníci: 

jmenovitě zvaní odborníci, vrcholoví manažeři a podnikatelé – účast je nezástupná

 

Formát diskusních seminářů:  

diskuse u kulatého stolu k připraveným tematickým prezentacím kombinovaná s tvůrčím rozvíjením klíčových témat v malých skupinách u blokové tabule (flipchart groups)
 

Výstupy seminářů:

reporty, články, memoranda, strukturované podklady pro tvorbu  podnikatelské strategie

 

AKTUÁLNÍ PROGRAMY

   Minimalizovat


#37 Martin Hausenblas : Životní cesta podnikatele – od sebestřednosti ke službě a trvalému odkazu (14. června)


Realizované

   Minimalizovat
5. února 2002

Krizový management po 11. září – půl roku poté

více informací...
20. září 2001

e-Procurement – revoluce v logistice vstupů a výstupů. Jak úspěšně rozvíjet podnikání prostřednictvím Internetu

více informací...
30. května 2001

Knowledge Management – reálná výzva nebo módní vlna v řízení? Souvislosti pro formování firemní kultury.

20. března 2001

Jak změnit tradiční české podniky v pružné firmy schopné soutěže v globální síťové ekonomice.

více informací...
Strana 5 z 5První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  Další   Poslední   


Login