Z HISTORIE SSŘIP

Souhrnnou informaci o činnosti Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství za léta 1991-2008 naleznete v připojené prezentaci

 Prestižní odborné akce, mezinárodní konference a studijní cesty
SSŘIP je pořadatelem a spolupořadatelem významných domácích a mezinárodních konferencí a setkání manažerů. Organizuje rovněž účast delegací českých a slovenských manažerů na významných mezinárodních kongresech v zahraničí.

2010 zasedání European Innovation Council k tématu „Leadership & Innovation – Sustaining Rapid Growth Through Systemic Innovation“.ve spolupráci s The Conference Board Europe 
2010 inovovaný rozvojový projekt InterLeader® - Certifikační program v tvorbě strategií, řízení změn a rozvoji vůdcovství za účasti 23 předsedů představenstev, generálních a výkonných ředitelů jako Guest Leaders orientovaný na témata PŘÍLEŽITOSTI – ZMĚNA – STRATEGIE – INOVACE – KREATIVITA – VŮDCOVSTVÍ PRO OBNOVENÝ RŮST
2009 1st EMA Networking Forum „Turning Crisis Into New Opportunities Through Creativity and Innovation“ ve spolupráci s European Management Association a v rámci programu Evropské unie Creativity and Innovation – European Year 2009
2008 Mezinárodní výzkumný projekt : Management Futures 2018 (3 workshopy, delfská anketa, generální ředitelé - strategický průzkum )
2007 Prezidentský seminář se Édouardem Stackem a Ľubomírem Páleníkem : SELF-LEADERSHIP as a Base for Authentic Leadership (17.5.2007)
2007 CEO Roundtable Workshops: Customer-Driven Innovation : Jak nejlépe využít telematické inovace a participovat na budoucích příležitostech (3 akce : Automotive, Pharma, Facility management)
2006 Strategická studijní cesta do Izraele ISRAELI TECHNOLOGICAL FIRMS The Formula for Success in the Global Markets (22.4.-1.5.2006)
2006 Prezidentský seminář se Sirem Paulem Judgem: Three Visions and Ten Lessons: The Intelligent Business Leader´s Guide to Modern Capitalism (19.10.2006)
  Výroční konference SSŘIP „VELKÉ TRANSFORMAČNÍ PROJEKTY A STRATEGIE RYCHLÉHO RŮSTU“ (16.-17.5.2006)
  Prezidentský seminář s Heinem Schreuderem „Innovative Strategies and Corporate Transformations“ (13.4.2006)
2005 Presidentský seminář s Gillesem Bérouardem Leaping into the Future - a Revolution in a Creative Business Strategy (24.5.2005)

 

2004 Presidentský seminář s Donem W. Princem "Developing tommorow´s leaders today: Best practices in a nutshell" (28.1.2004)

Presidentský seminář s Karlou Stephens "Leadership...It starts with you" (30.3.2004)

2003 Videokonference Gary Hamel "Inovace a strategie" (16.4.2003)

Presidentský seminář s Janou Matthews "Vyladěné vůdcovství a budování úžasné organizace: tajemství podnikatelského růstu" (12.5.2003)

Presidentský seminář s Frankem Calamitou "Leading nad unleashing creative potential of the organization" (23.10.2003)

Výroční konference SSŘIP "Next Generation Leadership" (10.2.2003)

2002 Strategická studijní cesta do Irska  “IRSKÝ BUSINESS MODEL”: Rozvoj podnikání, restrukturalizace firem a využití členství v Evropské unii na podnikové úrovni

Cyklus diskusních seminářů - PODNIKATELSTVÍ A VŮDCOVSTVÍ – NOVÉ VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI

JACK WELCH: GLOBÁLNÍ VIDEOKONFERENCE O VŮDCOVSTVÍ A MANAGEMENTU
(19. března 2002)

 

2001

Cyklus diskusních seminářů - Roundtable workshops „Jak změnit tradiční české podniky v pružné firmy schopné soutěže  v globální síťové ekonomice“, (Praha, 20. března, 30. května, 20. září 2001)

33. Mezinárodní konference o řízení lidských zdrojů „VYTVÁŘENÍ KONKURENCESCHOPNÉ ORGANIZACE ZÍTŘKA“ /pořadatel: MCE a AMA, Barcelona, 4.-6. dubna 2001/

„Čeští leadeři pro 21. století“, konference Nadace Pangea, SSŘIP a ČMA, ve spolupráci s Manažerským svazovým fondem (10. dubna 2001, Štiřín u Prahy)

Strategická studijní cesta do Silicon Valley „Výkonná firma v éře e-businessu : Strategie a inovace v řízení pro globální síťovou ekonomiku“ (23. dubna – 8. května 2001)

Výroční konference SSŘIP „Strategie a inovace v řízení pro globální síťovou ekonomiku“ (Praha, 7. listopadu 2001)

 

2000 32. Globální konference o řízení lidských zdrojů "Lidé jako zdroj konkurenční výhody" (AMA a MCE, Nice, 10. - 12. dubna 2000)  

Mezinárodní konference „Úspěšné fúze a akvizice“ (AMA a MCE, Brusel, 9. - 10. listopadu 2000)  

Mezinárodní konference „Jak získávat, rozvíjet a udržet talentované pracovníky v podmínkách ostré soutěže“ (AMA a MCE, Brusel, 13. - 14. listopadu 2000)  

Odborná konference 2000 "Strategické role správních orgánů“ (SSŘIP ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Praha, 29. listopadu 2000)  

Mezinárodní marketingová konference "Jste připraveni vstoupit do světa síťové ekonomiky" (AMA a MCE, Brusel, 7.-8. prosince 2000)

1999 31. Globální konference o řízení lidských zdrojů "Lidé jako zdroj konkurenční výhody" (AMA a MCE, Londýn, 30.3.-1.4. 1999)

"Řízení znalostí a rozvoj lidského kapitálu podniku" (Strategická studijní cesta do Švédska, 2. -12. říjen, 1999)

"Manažerské způsobilosti" (výroční konference SSŘIP, Praha, 17.-18. listopadu 1999)

9. Globální konference o marketingu "Marketing v epoše e-businessu" (AMA a MCE, Brusel, 29.-30. listopadu 1999)

1998 30. Globální konference o řízení lidských zdrojů "Formování podniku zítřka" (AMA a MCE, Vídeň, duben 1998)

Konference Millennium Bug-Problem Y2k (CECIOS ve spolupráci s Britským velvyslanectvím, Athény, 15.-16. říjen 1998)

"Strategické řízení a správa korporací pro 21. století" (konference ESPLAF - Evropské federace pro strategické plánování, Praha, 9. - 10. listopadu 1998)
1997 29. Globální konference o řízení lidských zdrojů "Lidé v organizaci, změna a transformace"
(AMA a MCE, Paříž, duben 1997)

Philip Kotler "Marketing přidávající hodnotu" (dvoudenní seminář AMA a MCE, Praha, září 1997)

Evropská konference o řízení CECIOS "Manažerské způsobilosti pro 21. století" (Malta, říjen 1997)

"Produktivita a konkurenceschopnost" (Výroční konference SSŘIP ve spolupráci s Japan Management Association, Praha, listopad 1997)
1996 Světový poradenský kongres na téma The Roles and Activities of the Consulting Business Towards the 21st Century (ZEN-NOH-REN, Yokohama, září 1996)

Mezinárodní konference "Řízení a správa korporací - Zásady a etika činnosti ředitelů"
(ve spolupráci s The Business Leaders Forum a The Prince of Wales Business Leaders Forum, Praha, říjen 1996)
1995 Evropská konference o výchově vedoucích pracovníků na téma Management Development: Creating the Future (EFMD, Athény, červen, 1995)

Oportunismus nebo strategie?: Od práce ve mzdě ke komplexní výrobkové strategii
(Výroční konference SSŘIP, prosinec 1995)
1994 zasedání Evropské rady pro řízení (CECIOS) a spoluúčast na přípravě Conference Bohemiae 1994: mezinárodní fórum k ekonomické transformaci, podnikatelským a investičním příležitostem a strategiím řízení pro střední Evropu (Praha, říjen 1994)
1993 Světové fórum o výchově vedoucích pracovníků (EFMD, Sitges - Španělsko, červen 1993)

Výroční konference: Řízení inovací a kvality ve společnosti Eastman Kodak, listopad 1993
1992 mezinárodní kongres evropských poradenských asociací "Business without Bundaries - The European Challenge" (ve spolupráci s FEACO, Praha, říjen 1992)
1991 odborné semináře na téma
"Restrukturalizace privatizovaných podniků"
,
"Rozvoj malého a střední podnikání"
"Péče o životní prostředí jako funkce sociálně zodpovědného podnikání"
(ve spolupráci s The Prince of Wales Business Leaders Forum, Praha, květen 1991)
1990 Evropský kongres "Strategické řízení a inovace pro 90. léta": historické setkání 3.500 podnikatelů, manažerů, veřejných činitelů, poradců a akademiků, které dalo impuls k založení SSŘIP
Login